Áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trong việc kinh doanh Golf từ ngày 01/08/2024?

image_pdfimage_print

Áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trong việc kinh doanh Golf từ ngày 01/08/2024?